Aeroklub
Bela krajina

Aeroklub Bela krajina

O vzletišču

Vzletišče Prilozje / Airfield Prilozje

Naslov / Address AEROKLUB BELA KRAJINA
Boginja vas 30, 8332 Gradac
Metlika, SI-Slovenia
INFO Predsednik kluba: Jože Matekovič 041 706 010
Vzletišče je namenjeno za športna in turistična letala (skupne mase do 2000Kg). Letala iz držav izven Schengenskega območja  morajo najprej pristati na enem od mednarodnih letališč in po carinjenju z najavo in dovoljenjem nadaljujejo let proti METLIKI.
/
Airfield permitted for sport and tourist ACFT only (weight up to 2000Kg). Aircrafts flying from countries outside of Schengen area are obligaded  to land first at an international AD for customs and permission before they continue
the flight to METLIKA.
Pozicija / Position 45°35’24”N 15°15’41”E
VPS / RWY 040°- 220°
Mere VPS / RWY Dimensions 550x 25m
Površina / Surface Trava / Grass
Nad. višina / Elevation 168m / 551ft
Frekvenca / Frequency 123,505Mhz
Najava / Registration FIO LJLJ
+386 4 20 40 420
www.sloveniacontrol.si
NOTAM LJLJ
+386 4 20 40 360
www.sloveniacontrol.si
Luči / Lights NE / NO
Točka javljanja / Reporting points Vas SEMIČ / Village SEMIČ
45°38’52” N
15°11’28” E
POMEMBNO:
Potrebna vzletno-pristajalna dolžina je določena v operativnem priročniku za tip letala,popravljeno za nadmorsko višino in temperaturo, vse skupaj povečano za + 40%.
IMPORTANT:
RWY from Manual for each type of aircraft, corr. for temperature and sea level + 40%.

Šolski krog / Aerodrome Traffic Circut

Ovire / Obstacles – Pred pragom 04 in z obeh strani VPS je gozd
– Ni možen pristanek v smeri 04
/
– Pay attention to the forrest before THR 04 and both sides of the RWY
– RWY 04 is not in use for landing
Pozor / Attention – Za vzletanje VPS 04
– Za pristajanje VPS 22
– Podaljšanje v pasu prvih 100m VPS 22
– Bodite pozorni na mejo s R. Hrvaško
/
– Take-off RWY 04
– Landing RWY 22
– Touch and goin the area of first 100m of the RWY 2- Pay attention to the border with Croatia
Servis / Service Servisa ni! / No service!
Hoteli / Hotels Metlika (6km), Črnomelj (5km)
Zasebne sobe in gostišče v bližini letališča: Gostilna Kapušin, Gostilna Veselič
/
Tourist rooms and inn near airfield: Gostilna Kapušin, Gostilna Veselič
Delovni čas / Hours Kličite na telefon 041 706 010
/
Call by telephone + 386 041 706 010