Aeroklub
Bela krajina

Aeroklub Bela krajina

45 let Aerokluba Bela krajina

Aeroklub Bela krajina praznuje 13. 12. 2020 45 letnico delovanja. Kljub deluje na vzletišču v Prilozju 5 km zahodno od Metlike. Klub je prehodil viharno pot od ustanovitve do danes. Skoraj dvajset let smo iskali primerno lokacijo za letališče. Najprej v Otoku, kjer je bilo med drugo svetovno vojno zavezniško angleško letališče. Več kot postavitev starodobnega letala DC 3, nam ni uspelo. Problem so bila kmetijska zemljišča, ki jih občina Metlika ni odkupila pri zložbi, ki je takrat potekala.

Do primerne lokacije smo prišli v Prilozju blizu Krasinca, kjer je bilo med vojno zavezniško letališče. V začetku leta 1993 smo začeli z gradnjo in jo zaključil do konca avgusta. Toda bilo je treba zgraditi še hangar. Gradili smo ga vse leto 1994 in končno 26. maja 1995 dobili zanj uporabno dovoljenje. Hangar se je hitro napolnil in na vzletišču se je odvijala živahna letalska dejavnost. Imeli smo šolo za motorna in UL letala, ter jadralno šolo. Gonilne sile so bili prizadevni učitelji letenja, Janez Muhvič, Franc Stariha in Adolf Šuštar. Brez prizadevnih »šleparjev«, Jožeta Matekoviča, Branka in Romana Kapušina, Adolfa Šuštarja, občasno pa tudi Silva Zupančiča tudi ne bi šlo.

Drugo infrastrukturo smo potem dograjevali postopoma. Zgradili smo sanitarije, učilnico in kontrolno sobo. Kmalu je bil na vrsti tudi kontrolni stolp in garaža za mehanizacijo. Postavili smo tudi zabaviščni del, ki obsega pokriti šank, bife, pokriti oder za prireditve in montažno konstrukcijo za platneno streho površine 200 m2. Postavili smo 10 zunanjih masivnih miz z klopmi za obiskovalce in še mnogo drugih malenkosti. Tako impozanten je prireditveni prostor, ki lahko sprejme do 10.000 obiskovalcev. To se je tudi zgodilo 26.8.11998, ko smo organizirali prireditev NOB in zavezniki. Odmevni prireditvi sta bili tudi Svetovni festival praženega krompirja in v Deželi harmonike Martina Težaka. Najrajši pa organiziramo prireditve okoli 1000 obiskovalcev, ki jih je vsako leto kar nekaj.

Radi bi pomladili klubski letalski park, ki sedaj obsega le Utvo 75, Blanik L13 in Vuk T .

V klubu letijo še Boklew 208 C Junior, Falke SF 25C, Sinus in Storm Century 04. Naši člani letijo tudi na dveh motornih zmajih in dveh motornih padalih. Na žalost je jadralno letenje usahnilo, ker nimamo denarja za obnovo jadralnega dvoseda s katerim bi šolali in izvajali kontrolne lete. Tudi Utva 75 sameva, saj ne zmoremo stroškov vzdrževanja. Torej v pogonu je le privatna aviacija.

Vsa leta smo si želeli reštve lastninskih pravic, ker je tričetrt piste bilo v lasti KZ Krka Novo mesto. Ta zemljišča in še nekaj drugih je kupilo podjetje Atar d.o.o., ki ima v lasti tudi letalsko firmo Flycom. Načrti Atarja so preurediti vzletišče v letališče in zgraditi pravo letališko in turistično infrastrukturo. To se je zgodilo konec leta 2018. Atar d.o.o. je potem v letu 2019 pridobival še zemljišča  in končno poleti 2020 posekal hosto za podaljšanje piste, ki bi znašala v končni fazi okoli 800 m. Postavil je tudi platnen dnevni hangar, dokler se ne loti še druge izgradnje. Korona je vse skupaj zavlekla tako, da je nadaljevanje del verjetno prestavljeno v leto 2021.

Aeroklub Bela krajina je tako skupaj z aeroklubom Ikar soupravljalec  vzletišča Metlika v Prilozju.

Avtor: Juš Mihdelčič, slikovni material arhiv AKBK