Aeroklub
Bela krajina

Aeroklub Bela krajina

Letališče v Prilozju bo zaživelo

Letališče Prilozje bo končno zaživelo

Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Matjaž Starašinič, predsednik Aerokluba Bela krajina, in Ivan Kralj, predstavnik podjetja ATAR d.o.o. (novi lastnik zemljišč na območju vzletišča Prilozje), so danes podpisali dogovor o sodelovanju za uresničitev skupnih ciljev na področju razvoja športno turističnega vzletišča Metlika – Prilozje.

Podpisniki dogovora si bodo prizadevali za celovit razvoj vzletišča s poudarkom na naslednjih ciljih:

  • podaljšanje vzletno pristajalne steze;
  • ureditev in nadgradnja pripadajoče letališke infrastrukture;
  • vzpostavitev statusa letališča;
  • vključitev letalstva in padalstva v turistični potencial Bele krajine.

Za dosego ciljev si bodo prizadevali za optimalno uporabo finančnih mehanizmov iz državnih, evropskih in ostalih virov.

Avtor: Aleksander Riznič

Članek je bil objavljen 9. 11. 2018 v ODEON-u